top of page

Melisa Soyluer

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümü 3. Sınıf öğrencisidir. Projenin tam sayım arazilerine ve eDNA çalışmalarına katkı sağlamıştır. TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı ile desteklenen “İnsansız Hava Araçlarının Su Kuşu Çalışmalarında Kullanımına Dair Metotların Belirlenmesi” projesinin araştırmacılarındandır.

Melisa Soyluer
bottom of page