top of page

Gülümser Genç

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencisidir. Projenin bentik makroomurgasız örneklerinin toplanmasına ve işlenmesine katkı sağlamıştır. Tam sayım arazilerinde görev almıştır. TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı ile desteklenen “ Dalıcı Ördeklerin Üreme Dönemlerinin Chironomidae Larvalarının Bolluğu ile İlişkilendirilmesi ve Trofik Uyumsuzluğun Etkisi Üzerine Bir Ön Araştırma: Mogan Gölü Örneği ” projesinin araştırmacılarındandır.

Gülümser Genç
bottom of page