top of page

Dilan Melisa Özsoy

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencisidir. Projenin tam sayım, gölden bentik makroomurgasız örneklerinin toplanması ve işlenmesi arazilerine katkı sağlamıştır. TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı ile desteklenen “ Dalıcı Ördeklerin Üreme Dönemlerinin Chironomidae Larvalarının Bolluğu ile İlişkilendirilmesi ve Trofik Uyumsuzluğun Etkisi Üzerine Bir Ön Araştırma: Mogan Gölü Örneği ” projesinde araştırmacıdır.

Dilan Melisa Özsoy
bottom of page