top of page

Deniz Mercan

2010 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2011 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilimdalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. Aynı tarihte Prof. Dr. Naime Arslan danışmanlığında yüksek lisans eğitimine de başlamıştır. Bunu takiben doktora eğitimini de Hidrobiyoloji Bilim Dalı’nda 2020 yılında tamamlayan Deniz Mercan, doktor unvanını almaya hak kazanmıştır. Yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları kapsamında sucul Clitellata grubu üzerine morfolojik ve moleküler çalışmalar gerçekleştiren araştırmacının çalışma alanları içinde; sucul makroomurgasız gruplarının taksonomisi, Avrupa Su Çerçeve Direktifi kapsamında sucul ekosistemlerin değerlendirilmesi, tatlı su ekosistemlerinin ekolojisi, moleküler filogeni yer almaktadır. Avrupa Birliği ve çeşitli kamu kurumları, yükseköğretim kurumları tarafından desteklenen birçok projede uzman araştırmacı olarak görev alan Deniz Mercan, “Mogan Gölü'ndeki Nesli Tehlike Altındaki Dikkuyruk Popülasyonunun ve Mikro-ölçek Habitat Tercihlerinin Araştırılması” projesi kapsamında gölden taban örneklerinin alınması, makroomurgasız örneklerinin ayıklanması ve teşhisi, Chironomidae grubunun instar tespiti kapsamında yapılan tüm çalışmaların titizlikle yürütülmesi görevini üstlenmiştir.

Deniz Mercan
bottom of page