top of page

Alaz Uslu

2012 yılında Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Gazi Üniversitesi’nde başladığı yüksek lisans eğitimini 2020 yılında tamamlamıştır. Doğaya ve özellikle kuşlara olan ilgisi neticesinde yöneldiği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümünden 2021 yılında fakülte birinciliği ile mezun olmuştur. Yardıma muhtaç kuşların rehabilitasyonu alanında kendisini geliştirmek üzere yöneldiği Açık Öğretim Fakültesi Laborantlık ve Veteriner Sağlık önlisans programından 2021 yılında mezun olmuştur. Simurg Kuş Yuvası Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır. Ebabillere olan özel ilgisi ve bu alandaki başarıları Swifts Without Frontiers tarafından oluşturulan Dünya Ebabil Günü’nün Türkiye elçisi olmasını sağlamıştır. Ulusal ve uluslararası bazı koruma ve biyolojik çeşitlilik projelerinde araştırmacı olarak görev almıştır. “Mogan Gölü'ndeki Nesli Tehlike Altındaki Dikkuyruk Popülasyonunun ve Mikro-ölçek Habitat Tercihlerinin Araştırılması” projesinde de araştırmacı olarak görev alırken, genç araştırmacıların arazide su kuşlarını tanımlama, su kuşlarının davranışları, su kuşlarının üreme fenolojileri konularında gelişimlerine katkı sağlamıştır. Aylık tam su kuşu sayımları ile birlikte, bentik makroomurgasızların araştırıldığı dip çamuru numunelerinin alındığı arazi çalışmalarında yer almıştır. Aynı zamanda ana projemiz kapsamında genç araştırmacılarımızla yürütülen bir mini proje olan TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı destekli “Dalıcı Ördeklerin Üreme Dönemlerinin Chironomidae Larvalarının Bolluğu ile İlişkilendirilmesi ve Trofik Uyumsuzluğun Etkisi Üzerine Bir Ön Araştırma: Mogan Gölü Örneği” projesinin yürütücüsü olup, su kuşlarının üreme faaliyetlerini takip etmek üzere haftalık gözlem arazilerini ve bentik makroomurgasız çalışmaları için dip çamurunun alındığı arazi çalışmalarını yürütmüştür.

Alaz Uslu
bottom of page