top of page

Şeyma Gül

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Planlama bölümünde yüksek lisans öğrencisidir. Projenin kuş sayımına ve verilerin oluşturulmasına katkı sağlamıştır. Tam sayım arazilerinde görev almıştır. TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı ile desteklenen “ Dalıcı Ördeklerin Üreme Dönemlerinin Chironomidae Larvalarının Bolluğu ile İlişkilendirilmesi ve Trofik Uyumsuzluğun Etkisi Üzerine Bir Ön Araştırma: Mogan Gölü Örneği ” projesine yardım sağlamıştır.

Şeyma Gül
bottom of page