Şeyma Gül

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Planlama bölümünde yüksek lisans öğrencisidir. Projenin kuş sayımına ve verilerin oluşturulmasına katkı sağlamıştır. Tam sayım arazilerinde görev almıştır. TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı ile desteklenen “ Dalıcı Ördeklerin Üreme Dönemlerinin Chironomidae Larvalarının Bolluğu ile İlişkilendirilmesi ve Trofik Uyumsuzluğun Etkisi Üzerine Bir Ön Araştırma: Mogan Gölü Örneği ” projesine yardım sağlamıştır.

Şeyma Gül