top of page

Şeyma Beril Tezel

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunudur. Projenin bentik makroomurgasız örneklerinin toplanmasına ve işlenmesine katkı sağlamıştır. Tam sayım arazilerinde görev almıştır. Simurg Kuş Yuvası Derneği ve Mogan Gölü’nde Dikkuyruk Projesi için grafik içerik ve görsel materyallerin üretiminde tasarımcı olarak rol almıştır.

Şeyma Beril Tezel
bottom of page