top of page

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Kazandık!

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı ile iki mini projemize destek geldi.

Bunlardan birincisi, “Dalıcı Ördeklerin Üreme Dönemlerinin Chironomidae Larvalarının Bolluğu ile İlişkilendirilmesi ve Trofik Uyumsuzluğun Etkisi Üzerine Bir Ön Araştırma: Mogan Gölü Örneği” ikincisi, “İnsansız Hava Araçlarının Su Kuşu Çalışmalarında Kullanımına Dair Metotların Belirlenmesi” isimli projeciklerimiz olmuştur.

Genç araştırmacılarımızla gurur duyuyoruz, danışmanlık yapan Bilimsel Araştırmalar Ekibimizi tebrik ediyoruz.

0 yorum
bottom of page