top of page

Biyoçeşitlilik Proje Çağrısı SonuçlandıInstitut français de Turquie / Türkiye Fransız Kültür Merkezi Biyoçeşitlilik proje çağrısına başvurduğumuz "Mogan Gölü'ndeki Nesli Tehlike Altındaki Dikkuyruk Populasyonunun ve Mikroölçek Habitat Seçimlerinin Araştırılması" projemiz ile kazandık!

0 yorum
bottom of page