top of page

2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü!

Bugün 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü!

Sulak alanlar, birçok göçmen ve yerli kuş türüne yaşam alanı oluşturması sebebiyle çalışma alanlarımız kapsamındadır.

Yürütmekte olduğumuz Mogan Gölü'nde Nesli Tehlike Altındaki Dikkuyruk Popülasyonunun ve Mikroölçek Habitat Tercihlerinin Araştırılması Projemiz ile hem gölü kullanan kuş türlerini hem bentik makromurgasızları hem de su içi bitkilerini araştırmaktayız.

Ülkemizde sulak alanların ekolojik önemi maalesef tam anlaşılamamış olup, insanlar tarafından rekreasyon alanı olarak görülmektedir. Sınırsız bir kaynak olarak görülen sulak alanlar, yanlış planlamalarla ve uygulamalarla yok olmaktadır. Yok olan sulak alanlarla birlikte, oradaki canlı çeşitliliği de ortadan kaybolmaktadır. Sulak alanlarda karşılaşılan en büyük tehditlerden biri de kirliliktir. Sulak alanlara karışan kirleticilerden kimyasallar, alanı kullanan canlıların bünyesine alınarak biyoakümülasyon ile besin ağındaki tüm canlıları olumsuz etkilemektedir. Kirleticilerden organik maddeler ise, sulak alanlardaki madde döngülerini olumsuz etkileyerek su kalitesini bozmaktadır.0 yorum
bottom of page